આપણા ભુલાઈ ગયેલા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ!

પ્રજાસત્તાક દિન અથવા ગણતંત્ર દિવસ, 26 જાન્યુઆરી, ભારતનો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે. આ દિવસે ઇ.સ. 1950માં ભારતનું બંધારણ અમલમાં આવ્યુ હતુ અને ભારત બ્રિટિશ વાલીપણા હેઠળનાં દેશમાંથી સંપૂર્ણ પ્રજાસત્તાક (ગણતંત્ર) દેશ બન્યો હતો. આપણા ભારત દેશને આઝાદ કરવા ખબર નહીં કેટલાય લોકોએ કુરબાની આપી હશે. આપણે સ્વતંત્રતા સૈનાનીઓમાં ગાંધી બાપુ, જવાહરલાલ નેહરૂ, શાસ્ત્રીજી, દાદાભાઈ નવરોજી, ભીખાયજી […]

Godrej Baug Celebrates Republic Day

At Godrej Baug, Chief Guest Capt. Minoo Wadia unfurled the Indian tricolour amidst the presence of the young and old, amid a cheerful vibe. Capt. Wadia urged the youth to keep the fervour of patriotism alive and spoke about Parsis’ contribution to India’s Freedom Struggle. Farhad Hozdar, President of the GBRWA, addressed the gathering stressing […]

Salsette’s 26 Jan Celebrations

India’s 68th Republic Day was celebrated on 26th January 2017 by The Salsette Zoroastrian Colony with the unfurling of the Indian flag by Pakzan and Pakzin Khodaiji, along with Zubin Sanjana. This was followed by a rendition of our National Anthem amidst slogans of Jai Hind and Vande Mataram! A minute’s silence was observed in […]

Republic Day Reminisce

Lt. Col. Jehanbux Siavaxa Bhadha (Retd.) addresses our community on the occasion of India’s 68th Republic Day on 26th  January, 2017: “This is a recall from the deep past brought forth from a memory which is slowly dimming with time.  I address this specially to our Parsi Zoroastrian youth with great admiration for the spirit […]

Hindustan Ki Kasam

In a few days, it will be 67 years since the Indian Constitution came into force and our country became a Sovereign Democratic Republic.  Come 26th January, when the loudspeakers in our neighbourhood will blare the ubiquitous ‘Mere desh ki dharti’ (Film: Upkar), it’s a good time to retrospect on the films and the songs […]