ખાન બહાદુર એદલજી સોહરાબજી ચેનાય અંજુમન દર-એ-મેહર, સિકંદરાબાદ

અમે વાચકો સાથે શેર કરીને ખુશી અનુભવીએ છીએ કે 14 જુલાઈના રોજ તેના ભવ્ય 100 માં સાલગ્રેહની ઉજવણી કરનારી સિકંદરાબાદના ખાન બહાદુર એદલજી સોહરાબજી ચેનાય અંજુમન દર-એ-મેહરના આદરિયાન સાહેબનું વિસ્તૃત નવીનીકરણ કાર્ય હવે પૂર્ણ થયું છે. મોબેદ સાહેબ દ્વારા પવિત્ર પાદશાહ સાહેબને ગર્ભગૃહમાં રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં રહેતા હજારથી વધુ પારસીઓને સંભાળતી, દર-એ-મેહર, હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદના […]

Scholarships For Chenoy School Students By PCCSL

On the occasion of Secunderabad’s Bai Ratanbai J. Chenoy Parsi High School’s Annual Sports Day on 19th January, 2018, the People’s Co-operative Credit Society Ltd. (PCCSL), Hyderabad, provided scholarships worth Rs.72,460/- to deserving students of the school, in addition to a cheque of Rs. 5,000/- towards teachers’ welfare. The cheques were presented to School Secretary, […]

હૈદ્રાબાદના 112 વર્ષ જૂના બાઈ માણેકબાઈ દરેમહેરનું નવીનીકરણ

હૈદ્રાબાદના 112 વર્ષ જૂના બાઈ માણેકબાઈ દરેમહેરનું નવીનીકરણ કરી દરેમહેરનું ઉદઘાટન થયું ‘યઝશ્ને અને વંદીદાદની ક્રિયાઓ મરહુમ પેરિન કેરસાસ્પ દસ્તુરની યાદમાં તેમની દીકરીઓ મહેર કેરસાસ્પ દસ્તુર અને ફરિદા કેરફેગર આંટિયા અને તેમના ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન સનાયા ફરહાદ ચીચગર, ખુશરો કેરફેગર આંટિયા તરફથી એરવદ આદિલ ભેસાનિયા અને એરવદ માહિયાર પંથકી તથા મુંબઈના યોઝદાથ્રેગર મોબેદો દ્વારા કરવામાં આવી […]

Renovated Dar-E-Meher Inaugurated In Hyderabad

The grand 112-year-old, Bai Maneckbai Nusserwanji Chenoy Fire Temple, Hyderabad inaugurated their newly renovated Dar-E-Meher, with the ‘Yazashne’ and ‘Vendidad’ ceremonies being conducted in the memory of Late Perin Kersasp Dastoor, by her daughters, Meher Dastoor and Farida Antia and grandchildren, Sanaea Chichgar and Khushro Antia, and performed by Yaozdathregar Mobeds, Er. Adil Bhesania and […]