સર જેજે અને શેત આરજેજે સ્કુલમાં ઈનામ વિતરણનો કાર્યક્રમ

સર જમશેતજી જીજીભોયના જન્મદિનને પ્રસંગે નવસારીની સર જેજે સ્કુલ અને શેત આરજેજે સ્કુલ બન્ને સાથે મળીને ઈનામ વિતરણ સમારંભનું આયોજન તા. 15મી જુલાઈ 2017ને દિને કર્યુ હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રાર્થના અને દિવા પ્રગટાવી થઈ હતી. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ શાળાગીત ગાયું હતું. નવસારીના લોકલ કમિટીના ચેરમેન અને ગેસ્ટ ઓફ ઓનર પર્સી ડોટીવાલાએ સ્થાપક વિશે માહિતીપ્રદ ભાષણ આપ્યું […]

Jasan At Sir JJ School

Sir JJ High Schools’ Alumni Association celebrated their annual get-together with an evening of prayers and fun on 20th May, 2017, with a jasan in honor of their benefactor and founder of the school Sir Jamsetjee Jejeebhoy, 1st Baronet, which was performed by ex-student, Er. Yazdi Dhalla, and his son. President of the Alumni Association, […]

JJ High School’s Annual Day Celebrations

Sett J J High School, Navsari, celebrated the birth anniversary of Sir Jamsetjee Jejeebhoy on 15th July, 2016, by conducting a prize distribution ceremony.  Principal, Z R Kasazd welcomed Chief Guest, Prafullbhai Bhimani and Honourable Guest, Pauruchisti Kadodwala, while Hoshang Vandriwala and Jaring Awari hosted the evening. Students who achieved outstanding results in the Boards […]

Sir Jamsetjee Jejeebhoy

Sir Jamsetjee Jejeebhoy, the first Knight of Bombay, the first Indian Baronet, the pride of Parsis, and the first to delve deep into his pockets to bring succor to those in distress, was born 233 years ago on 15th July 1783 in Bombay, to Jejeebhoy and Jeevibai at Yatha Ahuvario Mohlla, somewhere near where Crawford […]