એકસવાયઝેડ ૧૨,૧૯૯ પગલાં ભરે છે!

એકસવાયઝેડની (એકસ્ટ્રીમલી યંગ ઝોરાસ્ટ્રિયન્સ) એમએડી (મેકિંગ અ ડિફરન્સ) ‘એકસવાયઝેડ સ્ટેપિંગ ફોરવર્ડ’ નામની જૂતાં એકઠા કરવાની અનોખી પહેલ રવિવાર, બીજી ઓકટોબર, ૨૦૧૬ના દિવસે યોજાઈ હતી. આ ઝુંબેશમાં એકસવાયઝેડના સભ્યો સ્વયંસેકવકો તથા મિત્રોના સહયોગમાં ૧૨, ૧૯૯ જોડી પગરખાં એકઠાં કરીને એવા ઓછા નસીબવાન લોકોને આપ્યા હતા, જેઓ એ ખરીદી શકતા નથી. આ અદભુત ઈવેન્ટના એકસકલુઝિવ મિડિયા પાર્ટનર […]

સંવેદનશીલ ડેટાની તથા માહિતીની સલામતીની જાળવણી માટે બીપીપીન ત્રણ ટ્રસ્ટીઓ નીતિ વિષયક નિર્ણય લે છે

કેટલાક મહિના પહેલા ટ્રસ્ટી વિરાફ મહેતાએ જામેજમશેદ પરના કહેવાતા ‘પ્રતિબંધ’ વિશે અફવા ફેલાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. વાસ્તવિકતા એ હતી કે ટ્રસ્ટીઓએ બહુમતીથી, માત્ર એટલું જ નકકી કર્યુ હતું કે એ સાપ્તાહિકને જાહેરખબર આપવાનું બંધ કરવું, કેમ કે તેમના એડરેટ બહું ઉંચા હતા. એમાં કોઈ પ્રતિબંધ નહોતો! એ પ્રમાણે જ, ટ્રસ્ટી વિરાફ મહેતા હવે નવી […]

Great Rann of Kutch

It’s simply ethereal! Several hundred kilometers covered with the heavy deposits of salt crystals and shining pure white, like snow under the moonlight! And, when the sun shines brightest in the afternoons, its shimmering mirages are a sight to behold! Divided into two parts – the Great Rann of Kutch and Little Rann of Kutch, […]

Know Your Bombay!

Bori Bunder: “Bori Bunder was constructed in 1852 before which date it was a small landing place for boats greatly obstructed by rocks and shoals, which were in that year blasted and a capacious Bunder with large accommodation for passengers and goods erected When the G. I. P. Railway was being constructed, all the rails […]

PT Tech – Cashify

We all have electronic scrap accumulated in our homes / offices for various reasons – cellphones, tablets, laptops, desktops and more. The scrap dealer won’t pay us a good price and we certainly won’t throw it away in trash. Cashify helps you to encash the value of your old electronics items – it facilitates selling […]