શાહનામાની સુંદરીઓ

જાલેજરની બાનુ રોદાબે મારૂં દિલ સીનદોખ્તની બેટીએ જીતી લીધું છે. તમો શું કહો છો? શું સામ એ કબૂલ કરશે? વળી જ્યારે મીનોચહેર પાદશાહ એ વાત સાંભળશે, ત્યારે તે મારા ભાગ પર એ જવાનીનો ખ્યાલ વિચારશે કે ગુનાહ વિચારશે? શું મોટાઓ કે નાનાઓ જ્યારે પોતા માટે જોડું શોધે છે, ત્યારે તેઓ દીન અને રિવાજના ફરમાવવા મુજબ […]

શિરીન

ઘણીકવાર તે ખાતો નહીં, ને મોડી રાત વેર પોતાનાં રૂમની બહાર કોરીડોરમાં ફેરા આટા ખાયા કરી કંઈક વિચારનાં વમળમાં વીંટળાઈ જતો, અને અંતે તે બધાની અસર તેની તબિયત પર થવા લાગી. તે રૂબાબદાર પીલતન જેવું શરીર ગરાવા લાગ્યું ને તે સુંદર બ્રાઉન આખોમાં ખાડા પડી જતા માલમ પડયા. તેનો સ્વભાવ પણ ચીડીયો ને જરા જરામાં […]

કદમી અથવા પ્રાચીન નવું વર્ષ

પારસી ટાઈમ્સ તેના બધા વાંચકોને નવા વર્ષની હૃદયપૂર્વક સાલ મુબારક પાઠવે છે. આ નવું વર્ષ કોમમાં એકતા, શાંતિ, સમૃધ્ધિ અને સુખ લાવીને દરેકના ચહેરા પર સ્મિત કાયમ માટે લાવે તેવી શુભેચ્છા. એક કોમ તરીકે આપણી સંખ્યા ઓછી છે પરંતુ આપણે હમેશા તહેવારની ઉજવણી મોટા પાયે કરીને ‘સાચા બ્લુ બાવાજી’ બનીએ છીએ. આપણા માટે તો દરરોજ […]

અસ્ફંદાર્મદ ધાર્મિકતા અને સમર્પણનો સમન્વય

‘પારસી ટાઈમ્સ દ્વારા દર મહિને મહિનાના પવિત્ર દિવસ (જ્યારે માહ (મહિનો) અને રોજ (દિવસ) બન્ને સાથે હોય છે) પરબની ઉંડી સમજ લેખક નોશીર દાદરાવાલા તરફથી આપવામાં આવે છે. આ વેળાએ 17 જુલાઈ 2017ના દિવસે પરબ છે. અસ્ફંદાર્મદ રોજ અને અસ્ફંદાર્મદ મહિનો એ ઝોરાસ્ટ્રિન કેલેન્ડરને છેલ્લે મહિને છે. તે સ્પેન્તા આરમઈતી ને સમર્પિત છે જે વસુંધરા […]

Quick And Easy Monsoon Getaways

Malshej Ghat: Just about 125kms from Mumbai, Malshej Ghat is a quiet hill-station offering lush green hill-capes, numerous waterfalls and quiet lakes. Admire the picturesque views of lush valleys resplendent with amazing varieties of flora. The clincher is that it is visited by droves of migrating flamingos from Europe during the monsoons! Carry your binoculars to enjoy […]

From The Editor's Desk

From The Editor’s Desk

A Cause Bigger Than Yourself Dear Readers, Every day presents us numerous opportunities to become better versions of ourselves. Some opportunities facilitate self-improvement, others present the potential of impacting a whole lot of people – enabling us to participate in a cause bigger than ourselves. When we choose the latter, we contribute towards the greater […]

Know Your Bombay

Mahakali Caves: Located in the eastern suburb of Andheri, Mumbai, Mahakali Caves (previously referred as Kondivite Caves) are a group of nineteen rock-cut caves built between 1st century BC and 6th century AD. Beautifully carved out of solid black basalt rock, the caves form two rows – four caves from the 4th – 5th century AD on […]

WZCC Explores ‘GST’

One of India’s major reforms which is the buzzword on most of our lips today – the Goods and Services Tax or GST, which is expected to transform India’s economy favorably, was discussed at WZCC’s (World Zarathushti Chamber of Commerce) event on 23rd June, 2017 at the Indian Merchant’s Chamber, Mumbai. Eighty participants increased their […]

Palliative Care By Palcare

Parel-based Palcare is a recently established Palliative Care center in Mumbai that treats people with terminal illness, primarily cancer, set up by Pheroza Bilimoria in December 2015, with help from the Tata Trusts and industrialist Anand Mahindra. Palcare, which comprises a team of fifteen, including doctors and nurses, and is currently treating two hundred and […]