રૂમઝુમ કરતું આવ્યું નવું સાલ!

એમ તો સમગ્ર વિશ્ર્વમાં નવું વર્ષ અલગ અલગ દિવસોએ ઉજવવામાં આવે છે અને ભારતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પણ નવા વર્ષની શરૂઆત અલગ અલગ રીતે ઉજવાય છે. પરંતુ અંગ્રેજી કેલેન્ડર અનુસાર 1લી જાન્યુઆરીથી નવા વર્ષની શરૂઆત થાય છે કારણ કે 31મી ડિસેમ્બરે એક વર્ષનો અંત પછી 1 જાન્યુઆરીથી નવા અંગ્રેજી કેલેન્ડર વર્ષનો પ્રારંભ થાય છે. તેથી આ […]

જર્મન શાએર ગોએથે મુજબ જરથોસ્તી શિખવણી

ગોએથ નામનો જાણીતો જર્મન શાએર, જે ઈ.સ. 1749 થી 1832 સુધીમાં થઈ ગયો છે, તેણે જરથોસ્તી ધર્મની એ શીકવણી જણાવી છે તેણે પોતાની 65 વર્ષની પાકટ ઉંમરે વેર્સ્ટ ઈર્સ્ટન દીવાન નામની કવિતા લખી છે. કહે છે કે જાણીતા ઈરાની શાએર હાફેજની ગજલોનો જર્મન વિદ્વાન હેમરનો તરજુમો વાંચવા ઉપરથી એનું ધ્યાન પૂર્વ તરફની શાએરી ઉપર ખેંચાયું […]

શ્રી રતન તાતાને જન્મદિનની શુભેચ્છાઓ!

ભારતના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓમાંના એક, રતન તાતા એ તાતા ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝના સૌથી મોટા ભારતીય જૂથના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ છે, હાલમાં તાતા ગ્રૂપ ઓફ કંપનીના ચેરમેન એમીરેટસનો હોદ્દો ધરાવે છે, જે કેટલીક મોટી કંપનીઓને જેવી કે તાતા સ્ટીલ, તાતા મોટર્સ, તાતા પાવર, તાતા ક્ધસલ્ટન્સી સર્વિસિસ, ઇન્ડિયન હોટેલ્સ અને તાતા ટેલિસર્વિસિસને નિયંત્રિત કરે છે. રતન તાતાનો જન્મ 28 […]

સોદાગર તથા જીનની વાર્તા

નામદાર શાહ! આગલા જમાનામાં એક સોદાગર હતો, જે મોટી જમીન, રોકડ તથા માલમત્તા મળી મોટી મીલકત ધરાવતો હતો. તે સાથે તેને ત્યાં ઘણાક નોકરો, કારભારી અને ગુલામો રાખવામાં આવતા હતા. એક દિવસે તેને લાંબી મુસાફરીએ જવાની જરૂર પડી તેથી તે ઘોડે સ્વાર થયો અને ખોરાક તરીકે નાન તથા ખજુર એક જોલામાં ભરી પોતાની ખાંધ પર […]

Film Review: Zero

‘Reach for the moon and the stars will fall in your lap,’ seems to be the philosophy followed by SRK and the people responsible for bringing the film to its title ‘Zero’. In a runtime of two-and-a-half-hours plus, Zero undergoes a series of transformations – possibly more than the number of titles thought of by the […]

Love Is A Five Lettered Word: P-A-R-I-S!!! Spend VALENTINE’s Day in The World’s Most Romantic City!

This Valentine’s Day, express your love to those you cherish, in the most unforgettable way, with your favourite Travel Partner and Advisory – Farohar Travels. Known to have redefined the ‘HOLIDAY’ experience, thanks to their expertise in Crafting the Perfect Holiday coupled with their excellent Sense of Customer Service, Farohar Travels have gone a step […]

Dr. Cyres Mehta Awarded SOI’s International Lecture Award

India’s leading eye specialist, esteemed globally for his path-breaking research and for constantly setting new standards and breakthroughs worldwide in eye care, Dr. Cyres Mehta was felicitated with the prestigious ‘International Medal Lecture Award 2018’ by the renowned Società Oftalmologica Italiana (SOI). Dr. Cyres was conferred the award by President SOI, Prof. Matteo Piovella and […]

‘Know Your Religion’ Dharmagnan Class At MJ Wadia Hall

The ‘Know Your Religion’ religious classes, organised by the Trustees of M J Wadia Agiary and Hilla Towers, at M J Wadia Agiary Hall, witnessed twenty-three children attending the session to pray and learn about Zoroastrian religion and scriptures, on 16th December, 2018. The session witnessed the narration of various stories from Shahnameh and an […]