ઉદવાડા રેલ્વે સ્ટેશનનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ

7મી સપ્ટેમ્બર, 2019ના દિને નવા સુધારેલા ઉદવાડા સ્ટેશનનું ઉદઘાટન સાથે આપણા સૌથી પવિત્ર સ્ટેશનનું પુન:સ્થાપન માટે કરેલા પ્રયત્નો અને વ્યક્તિગત ધ્યાન માટે તેમજ ઉદવાડા ગામના કલ્યાણ માટે ઇરાનશાહ આતશ બહેરામના વડા દસ્તુરજી ખુરશેદ કેકોબાદ દસ્તુરજીનો સન્માન સમારોહ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉદવાડાને હવે દક્ષિણ ગુજરાતનું સૌથી સુંદર સ્ટેશન તરીકે ગણવામાં આવે છે. પ્રવાસને સરળ બનાવવા અને […]

જીયો પારસી, 200 પારસી બાળકો માટે ઉજવણી કરે છે!

ડિસેમ્બર 2013માં શરૂ કરાયેલી જીયો પારસી યોજના, ઓગસ્ટ, 2019ના અંતમાં પારસી સમુદાયમાં 200 બાળકોને સફળતાપૂર્વક તાજેતરની ગણતરીમાં ઉમેરવામાં આવે છે. ટીમ જીયો પારસીના સતત પ્રયત્નોથી પ્રજનનની સારવાર માટે નાણાકીય વળતર, બાળકોની સંભાળ અને વૃદ્ધોની સહાય માટે આર્થિક સહાય, વર્કશોપ, કાર્યક્રમો અને જાહેરાત ઝુંબેશ દ્વારા હિમાયત, તમામ સમુદાયમાં જાગૃતિ અને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. બોમ્બે પારસી […]

ડો સાયરસ પુનાવાલા સમુદાયના યુવાનો માટે ‘મઝદા – યાસના’ ફરીથી પ્રકાશિત કરે છે

પ્રખ્યાત અને ખૂબ જ જરૂરી પ્રાર્થના પુસ્તક, ‘મઝદા – યાસના’, રોમન લિપિમાં અંગ્રેજી ભાષાંતર સાથે કેટલીક મૂળભૂત, દૈનિક પ્રાર્થનાઓનો સમાવેશ કરે છે, તે પ્રાર્થના પુસ્તક, ડો. સાયરસ પુનાવાલા પોતાની વહાલી સ્વર્ગીય પત્ની મરહુમ વિલુ સાયરસ પુનાવાલાની યાદમાં ફરીથી પ્રકાશિત કરી જરથોસ્તી સમુદાયમાં મફતમાં વિતરણ કરી રહ્યા છે. આપણા સમુદાયના લોકો માટે આ અતિશય મહત્વનું હશે, […]

બપોરની ઉંઘ

સામાન્ય રીતે રાતે ઉંઘી જવાનો એકંદર ઉપક્રમ સમગ્ર જગતમાં છે. અમુક દેશો-પ્રદેશોમાં બપોરની ઉંઘ લેવાનો ઉપક્રમ પણ હોય છે. બપોરની ઉંઘ હૃદયરોગના દર્દીઓ માટે ઘણી લાભપ્રદ ગણાય છે. હૃદયરોગીઓએ બપોરે વધારે નહીં તો અડધો કલાક પર ઉંઘવું જોઈએ. બપોરની ઉંઘ હૃદયરોગમાં સફળ ઔષધિ તરીકે ચાળીસ ટકા કામ આપતી જોવા મળી છે. પરંતુ બપોરની ઉંઘ શરીરનું […]

ગુસ્તાસ્પની બાનુ કએતાયુન

હવે જ્યારે લોહોરાસ્પ તખતે આવ્ો, ત્યારે તેણે કૌસનાં ખાનદાનના નબીરાઓ, જેઓનો હક બાજુએ મેલી તે ગાદી ઉપર આવ્યો હતો, તેઓ તરફ મેહેરબાની દેખાડવા માંડી. તેણે ધાર્યું કે “ગાદી ઉપર ખરો હક તો તેઓનો હતો, પણ જ્યારે તે હક બાજુ મેળી કએખુશરૂએ મને રાજ આપ્યું છે, ત્યારે મારે કાંઈ નહીં તો તેઓ તરફ, પાદશાહી ખાનદાનના નબીરાઓ […]

કાળા ટાપુના જવાન પાદશાહની વાર્તા

તેને એવી હાલતમાં નાખીને રાણી આખી રાત જ્યાં તેને ભાવે છે ત્યાં ભટકે છે. અને પોંહો ફાટે છે કે રાણી પાછી આવે છે ત્યારે તેનાં નાક આગળ કાંઈ ખુશબો લગાડે છે કે જેથી તે જાગી ઉઠે છે. આ વાતો સાભળ્યાથી મને કેટલી અચરતી લાગી હશે; તથા મારા મનમાં કેટલું દુ:ખ ઉત્પન્ન થયું હશે તે વિષે […]

ZAC’s LA Members Enjoy ‘Langan Nu Patru’ With ‘Jamva Chaloji’!

On August 24th, 2019, ZACLA (Zoroastrian Association of California, Los Angeles) members organized and reveled in the fun and rare opportunity to enjoy a ‘Lagan nu Patru’ in California, USA – a gala celebration in thirty years – all thanks to the ‘Jamva Chaloji’ event. Attended by 190 happy and satiated people who enjoyed traditional […]

Parsis Shine At 24th World Scout Jamboree (USA)

Scout participants Rayaan Dadiburjor and Rayan Deventri of Sethna Scouting Society and 6 IST participants Jehangir Foroogh of 32 West Bombay and Vistasp Pochara, Hoshedar Pochara, Khushroo Pastakia, Baeshaz Pastakia and Sohrab Sethna from Sethna Scouting Society, represented India at the 24th World Scout Jamboree, which was in West Virginia, USA, last month. The Jamboree […]