ટાટા સન્સે 18,000 કરોડમાં એર ઇન્ડિયાની બોલી જીતી વેલકમ બેક, એર ઇન્ડિયા, રતન ટાટાએ મનથી કરેલી ટ્વિટ

8 ઓક્ટોબર, 2021 ના રોજ ટાટા સન્સે રાષ્ટ્રીય કેરિયર, એર ઇન્ડિયાને હસ્તગત કરવાની બોલી જીતી લીધી. ભારતની સોફ્ટવેર કંપનીએ એરલાઇનને ફરીથી હસ્તગત કરવા માટે રૂા. 18,000 કરોડની વિજેતા બોલી મૂકી, અડધી સદીથી વધુ સમય પછી તેણે ભારત સરકારને નિયંત્રણ સોંપ્યું. વેલકમ બેક, એર ઇન્ડિયા, રતન ટાટાએ ભાવનાત્મક નોંધ પર ટ્વિટ કર્યું. ટાટાના સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ […]