અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ આગળ વધવું

દિવાળીના તહેવારનો સાર સંસ્કૃત શ્લોકમાં છે: તમસો મા જ્યોતિર્ગમય જેનો અર્થ થાય છે મને અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાઓ. આ શ્લોક બ્રહ્મદારણ્યક ઉપનિષદ (1.3.28) માં જોવા મળે છે: અસતો મા સદ ગમાયા. તમસો મા જ્યોતિર ગમાયા. મૃત્યુર મા અમૃતમ ગમયા, જેનો અર્થ છે: જે નથી તેમાંથી, મને જે છે તે તરફ દોરી જાઓ; અંધકારમાંથી, મને […]

ભીખા બહેરામના કૂવા પર આવાં રોજનું જશન

24મી ઑક્ટોબર, 2021 – માહ ખોરદાદ, આવાં રોજે, હોશંગ ગોટલા અને પરઝોન ઝેન્ડ દ્વારા શરૂ કરાયેલી પહેલની બારમી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે, આખા વર્ષ દરમિયાન (લોકડાઉન દરમિયાન સિવાય) દર મહિને આવાં રોજના દિને ભીખાબહેરામના કુવા પર જશન અને હમબંદગી યોજવામાં આવતી હતી. પૂજાના સ્થળો હવે જાહેર જનતા માટે ખુલ્લા હોવાથી, સવારે એક જશન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ […]

Ba Humata Presents Global Webinar: ‘Education Through The Wisdom Of The Good Mind’

On Sunday, 7th November, 2021, the Ba Humata (Good Thoughts) Webinar series presents its global Webinar titled ‘Education Through The Wisdom Of The Good Mind’, celebrating the spirit of Zarathushtra to enable our great Prophet’s love and wisdom benefit humanity. The Webinar will feature Er. Brigadier Behram Panthaki (USA); Er. Farmaan Dastoor (India); Er. Zariab […]