ઉદવાડામાં પાક ઈરાનશાહ સાહેબનું નવીનીકરણ કરાયું

આપણા સમુદાયના આધ્યાત્મિક રાજા ઈરાનશાહનું તા. 14મી ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ સમારકામ અને નવીનીકરણનું કાર્ય પૂરું કરવામાં આવ્યું હતું. માહના રોજ હોર્મુઝદ (સુપ્રમ દિવ્યતાને સમર્પિત) પર પવિત્ર અગ્નિને ફરીથી પવિત્ર કરાયેલા ગર્ભગૃહમાં ફરીથી બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા. અમરદાદ (શાશ્ર્વતતાના દિવ્યતાને સમર્પિત). અહુરા મઝદાના આશીર્વાદ પાક ઈરાનશાહ દ્વારા સમગ્ર સમુદાય અને આ વિશ્વ પર અનંતકાળ સુધી વરસતા રહે […]

નાતાલનો સાચો અર્થ સમજવો!

બેથલહેમના એક તબેલામાં એક નાનકડા બાળકનો જન્મ થયો અને તે જ સમયે નાતાલની વાર્તા શરૂ થઈ. બાળક મોટેા થઈને પરાજાઓનો રાજાથ બન્યો, માનવતાને શીખવ્યું કે જીવન જીવવાનો એકમાત્ર રસ્તો પ્રેમ છે. પ્રેમ એ નાતાલનો વાસ્તવિક અર્થ છે. ખ્રિસ્તીના જીવનનો ખરો ઉદ્દેશ્ય પતમારા પાડોશીને તમારી જેમ પ્રેમ કરોથના સંદેશને જીવનમાં આત્મસાર કરવાનો છે. જે સાંભળશે અને […]

Ba Humata Presents Global Webinar: ‘Building Trust Without Thrust’

On 2nd January, 2021, the Ba Humata (Good Thoughts) Webinar series presents its 13th global Webinar titled ‘Building Trust Without Thrust’, celebrating the Day of Collective Consciousness in honor of Asho Zarathushtra. The Webinar will feature respected Vada Dasturji Keki Ravji – High Priest of Navsari (India), with speakers – Roshan and Rohinton Rivetna (USA); […]

Covid Warrior Lion Daara Patel Awarded International President Award By Lions Clubs International

Lion Daara B. Patel, Secretary-General – Indian Drug Manufacturers’ Association (IDMA), was recently awarded the prestigious International President Award by the prominent Lions Clubs International for his comprehensive contributions through the Covid 19 pandemic as well as his efforts towards facilitating valuable support from various Government agencies towards this cause. His efforts included providing food, […]

Energy Medicine

When people think ‘energy medicine’, they recall luxuries of the wellness world – practices including acupressure, chakra balancing, oriental healings, qigong or sound baths – that focus on healing the human ‘energy body’. Western and ancient medicines, like Traditional Chinese Medicine (TCM), Persian Traditional Medicine (PTM), Ayurveda and yogic therapies, have revolved around a radically […]