વડીલોની માન-મર્યાદા સાચવશો તો, સુખ, શાંતિ, આનંદ, લક્ષ્મીજી બધું જ તમારી સાથે હશે!!

એક વાણિયો બીમાર પડયો દવા દારૂ ચાલુ હતા. અચાનક એક દિવસ સપનામાં લક્ષ્મીજી દેખાયા લક્ષ્મીજી વાણિયાથી લક્ષ્મીજી નારાજ થઇ ગયા. જતા સમયે બોલ્યા હું જઇ રહી છું, અને મારી જગ્યાએ નુકસાન આવી રહ્યું છે. તૈયાર થઇ જજો. પરંતુ, હું તને છેલ્લી ભેટ જરૂર આપવા માંગીશ. માંગ, તારી જે પણ ઇચ્છા હોય તે. વાણિયો બહુ જ […]

સ્વભાવ, આદર અને સંવાદ

આપણી કસ્તી વિધિ એ શુદ્ધિકરણની વિધિ છે. જેમ આપણે આપણા બાહ્ય શરીરને શુદ્ધ કરવા માટે સ્નાન કરીએ છીએ, તેમ કસ્તી વિધિ આપણા અપાર્થિવ શરીરને શુદ્ધ કરે છે. કસ્તી વિધિ કર્યા પછી, આપણે સૌપ્રથમ પ્રાર્થના કરીએ છીએ તે છે દાદર અહુરા મઝદાના 101 નામ – જેના દ્વારા આપણે આપણી જાતને ઉચ્ચ ચેતના સાથે જોડીએ છીએ, જેમ […]

ઝોરાસ્ટ્રિયન ફોલ ફેસ્ટિવલ

ઝોરાસ્ટ્રિયન ફોલ ફેસ્ટિવલ, ફસલ (મોસમી) અથવા ફસલી કેલેન્ડર મુજબ, મહેર માહનો મહેર રોજ આ વર્ષે 2જી ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ આવે છે અને ઉનાળાના અંત અને પાનખરની શરૂઆતની યાદમાં મેહરગાનના તહેવાર તરીકે ઉજવવામાં આવશે. ડો. સર જીવનજી મોદી માનતા હતા કે આદર્શ રીતે મહેરેગાનનું જશન પાનખર સમપ્રકાશીયના દિવસે થવું જોઈએ. માહ મહેર અને રોજ મહેર પર […]