દાદર અથોરનાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં નોંધાયેલા અથોરનાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેની પ્રોત્સાહક યોજના

29મી જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ દાદર અથોરનાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ડીએઆઈ)ના મંચેરજી જોશી હોલમાં એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં મુંબઈ અને ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓએ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી. સંસ્થા (દાદર મદ્રેસા) ના વર્તમાન અને ભાવિ વિદ્યાર્થીઓ માટે આશાસ્પદ પ્રોત્સાહન યોજના વિશે માહિતગાર કરવા માટે આ બેઠક યોજાઈ હતી, જે તેમને અભ્યાસક્રમની નોંધણી અને પૂર્ણ કરવા માટે […]

જરથોસ્તીઓએ ઈરાનમાં જશ્ન-એ-સાદેહની ઉજવણી કરી

પરંપરાગત મધ્ય-શિયાળામાં પ્રકાશ, આતશ અને ઊર્જાના મહત્વની ઉજવણી કરતો એક તહેવાર જશ્ન-એ-સાદેહ જે હજારો વર્ષોથી પેઢી દર પેઢી ઈરાની જરથોસ્તીઓ દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે અને આ વર્ષે પણ 30મી જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ ઉજવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઈરાની જરથોસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી. તેહરાન, યઝદ, શિરાઝ અને કેરમાનના જરથોસ્તીઓ વચ્ચે જશ્ન-એ-સાહેદ તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. […]

સમુદાયને શાંતિ અને એકતાની જરૂર છે

ભયથી સ્વતંત્રતા, દુશ્મનાવટ અને વેરની ગેરહાજરી જ્યાં હોય ત્યાં શાંતિ આવે છે. પરંતુ, બધાથી ઉપર, શાંતિ માટે સમાધાન નિષ્ઠા અને પુનરાવર્તિત પ્રયત્નોની જરૂર છે. જો કે, કમનસીબે, આપણે આપણી જાતને સમુદાયમાં વિભાજિત કરવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ વર્ચ્યુઅલ રીતે દરેક વસ્તુ પર, પછી ભલે તે આપણી સામુદાયિક સંસ્થાઓને પુનર્જીવિત કરવા અથવા ટકાવી રાખવાના પ્રયત્નો હોય કે […]

Meherbai’s Mandli Discusses Their First Love

Meherbai hosted a simple theme-based Valentine’s Day lunch at her house. The Mandli was served heart-shaped pakoras as starters (with beer), heart-shaped pizzas and a huge, heart-shaped cake followed by heart-shaped chocolates. Everything was relished by the Mandli and as usual…, Keki’s Khadhri wife reminded her husband, “Keks! Go ask Meherbai if we can take home the left-overs!” […]