ન્યુઝીલેન્ડમાં પારસી લોકોએ આવાં અર્દવિસુરબાનુ પરબની ઉજવણી કરી

ન્યુઝીલેન્ડમાં કોકલ ખાડી, ઓકલેન્ડ ખાતે શુભ આવાં અર્દવિસુરબાનુ પરબની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં હમબંદગી સાથે પાણીને નમન અને મધુર મોનાજાતો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા – બધાએ ત્યાં રહેતા નાના, પરંતુ નજીકના અને આનંદ-પ્રેમાળ જરથોસ્તી સમુદાય દ્વારા એકસાથે પ્રાર્થના કરી હતી. ખૂબ જ લોકપ્રિય કિવી નિવાસી બીનાયફર પોરસ ઈરાની દ્વારા હંમેશની જેમ આ સુંદર કાર્યક્રમનું […]

રતન ટાટા માટે ઓર્ડર ઓફ ઓસ્ટ્રેલિયા સન્માન

ભારતના સૌથી આદરણીય અને પ્રિય ઉદ્યોગપતિ અને પરોપકારી, તેમજ સમુદાયના જીવંત દંતકથા સમાન – રતન ટાટાને તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા-ભારત દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં ખાસ કરીને વેપાર, રોકાણ અને પરોપકાર સાથે સંબંધિત વિશિષ્ટ સેવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના જનરલ ડિવિઝન (એઓ)માં માનદ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાના ગવર્નર જનરલ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેના પર ભારતમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના […]

જેજે હોસ્પિટલના પારસી વોર્ડમાં જમશેદી નવરોઝની ઉજવણી

સર જે.જે.ના પારસી વોર્ડમાં જમશેદી નવરોઝની ઉજવણીના 34 વર્ષ લાંબા શુભ વલણને ચાલુ રાખીને હોસ્પિટલે આ વર્ષે પણ, 21મી માર્ચ, 2023ના રોજ, વોર્ડમાં ચમકતી લાઈટો, ફૂલોના હાર અને ચોકના શણગારથી વોર્ડને જીવંત બનાવ્યો હતો. એક જશન સમારોહ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દિવંગત આત્માઓની યાદમાં તેમજ વર્તમાન રહેવાસીઓ માટે તંદરોસ્તી પણ કરવામાં આવી હતી. આ પછી […]

Book Reviews: ‘The Story of My Life’ by Dosebai Cowasjee Jessawalla

‘The Story Of My Life’ is an autobiography by Dosebai Cowasjee Jessawalla, the granddaughter of noted philanthropist Seth Cursetjee Manekjee Shroff – whose statue in Byculla (Mumbai) is fondly referred to as ‘Khada Parsi’. Dosebai Jessawalla (1832-1911) was among the first Indian girls to get an English education, thanks to the insistence of her mother […]

Nowroz Baug Blocks Celebrate Centenary

Nowroz Baug’s ‘P’ Block (estb. 11th February, 1924) and ‘R’ Block (estb. 10th January, 1923) recently celebrated their hundred-year-anniversary, with block residents and committee members putting in much effort to commemorate the glorious occasion with a gala evening function. The day started with the auspicious Fareshta ceremony performed at the M J Wadia Agiary which was […]

Diabetes And Mental Health

Diabetes is a chronic condition that affects how the body processes blood sugar. Mental health, on the other hand, refers to a person’s emotional, psychological and social well-being. While these two conditions may seem unrelated, they are often closely linked. Diabetes can be a challenging condition to manage, and the stress and anxiety that come […]

TechKnow With Tantra: Freedom

Freedom is an app and website blocker for Windows, Android, iOS, Mac and Chrome, used by over 2 million people to reclaim focus and productivity. Install Freedom on your devices and it automatically syncs your preferences across devices. A Chrome Extension also blanks distractions! Just block what you want, when you want, and be more […]

Mehezabin Dordi Receives Business World’s HealthCare ‘40-Under-40’ Award

Parsi Times is delighted to share that Mehezabin Dara Dordi – practicing psychologist with the Rehabilitation and Sports Medicine Department at Sir H. N. Reliance Foundation Hospital, and PT Columnist – was bestowed the prestigious ‘Business World – 40-under-40’ Award, at the grand event of Business World’s ‘Festival of Wellbeing’, which was held at the […]