ઉદવાડા સ્ટેશન ખાતે દુ:ખદ અકસ્માત

વડા દસ્તુરજી ખુરશેદ દસ્તુર અને દિનશા તંબોલીએ કરેલી મધ્યસ્થી 15મી સપ્ટેમ્બર 2017ને દિને ઉદવાડા મ્યુઝિયમના કેરટેકર અસ્પી સિપોય ઉદવાડા સ્ટેશનથી ફિરોઝપુર જનતામાં ચઢતી વખતે પગ સ્લીપ થતા ટ્રેનની નીચે ટ્રેક પર સરકી જતા દુ:ખદ અકસ્માત થયો હતો. તેમના પગને સખત ઈજા થઈ હતી. તેમને વલસાડની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ પગને સખત ઈજા […]

WZO Trust Funds Holds Free Dental Camp

The WZO Trust Funds and the Zoroastrian Dentists Organisation organised a dental camp on 18th June, 2017 at Jamshed Baug in Navsari for Parsi Zoroastrians. The camp, comprising a team of 9 dentists from Mumbai, led by the eminent Prof. (Dr.) Porus Turner, was hosted by Dinshaw Tamboly and wife Bachi, and comprised Dr. Kaiwan Shroff, Dr. Farzana Bharucha Irani, Dr. Taronish Bharucha, Dr. Rushad Nariman, Dr. Cyrus Karkaria, Dr, Jamshed Tavadia, Dr. Kayannush Dadachanji and Dr. Ruxshin Bhot. Over 60 Zoroastrian residents of Navsari benefitted from […]