યંગ રથેસ્ટાર્સ ગ્રામીણ ગુજરાતના પારસીઓ માટે રાહત લાવે છે

યંગ રથેસ્ટાર્સનો ગુજરાત ગરીબી રાહત પ્રોજેકટ – દાદર પારસી કોલોનીમાંથી આપણા સમુદાયના અગ્રણી સામાજિક કલ્યાણ સંઘે – 1 ફેબ્રુઆરીથી 4 ફેબ્રુઆરી, 2023 દરમિયાન અન્ય એક સફળ વાર્ષિક ખાદ્ય વિતરણ શિબિરનું આયોજન કર્યું હતું. યંગ રથેસ્ટાર્સના દિગ્ગજ – અરનવાઝ મિસ્ત્રી, હોમિયાર ડોક્ટર, શિરાઝ ગાર્ડ અને અસ્પી એલાવ્યા – આપણા સમુદાયના વંચિત સભ્યોના ભરણપોષણ માટેના પુરવઠા સાથે […]