ઝેડડબ્લ્યુએએસ રંગબેરંગી ગારાઓમાં ગરબે ઘૂમ્યા!

ઝેડડબ્લ્યુએએસ (ઝોરાસ્ટ્રિયન વુમન્સ એસેમ્બલી ઓફ સુરત) અમારી બધી સુરતીઓને તેની ઘટનાઓનો આહલાદક અનુક્રમ અપાય છે. ઓગસ્ટ 2019માં, પાક કદીમ આતશબહેરામ ખાતે પ્રાર્થના સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી, જેમાં બાળકોએ તેમના ધાર્મિક ઉત્સાહનું પ્રદર્શન ખૂબ જ નિષ્ઠા અને સમર્પણ સાથે કર્યું હતું. પ્રાર્થના હરીફાઈનો નિર્ણય એરવદ નવરોઝ પંડોલ અને રૂકશાના ભરડા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. 16મી ઓગસ્ટ, […]