બંદગીના ફાયદાઓ

ઉપર જણાવેલા આપણા દીની કાયદા પ્રમાણેજ બંદગી તેમજ અમલ કીધાથી આપણું મન પવિત્ર રહે છે. આપણા આચારવિચારો ઘણા સારા રહે છે. તમામ દુર્ગુણો દૂર થાય છે. દુ:ખ, આફત મુશ્કેલીને મોટે ભાગે દૂર કરીયે છીએ. જીંદગીના છેડા સુધી આપણા સુખ દુ:ખના સાથી તરીકે સાચ્ચી બંદગીજ સાથે આવે છે અને કામ લાગે છે. તેમજ મરણ પછીની હાલતમાં […]

Kudos To Powerlifting Champs – Hanoze, Zarvan, Friya!

On 17th February, 2019, the Amateur Powerlifting Association, in affiliation with the Maharashtra Powerlifting Association, held its annual Dead Lift and Bench Press Championship, where Hanoze Malesra, Zarvan Mistry and Friya Gandhi did our Community proud by winning laurels in the popular sport of Power Lifting. Held at the Pahadi School, Goregaon, the Championship witnessed […]

બનાના પિનવ્હીલ

સામગ્રી: 1 કપ ઘઉંનો લોટ, 6 કાચા કેળા, 2 ચમચી ખાંડ, આદું, મરચાની પેસ્ટ, અર્ધો કપ કોથમીર સમારીને, 2 લીંબુનો રસ, 1 ચમચી તજ, લવિંગનો ભૂકો,મીઠું, 1 ચમચી તલ, અર્ધુ નાળિયેરનું ખમણ, 2 ચમચી શિંગદાણાનો ભૂકો, તળવા માટે તેલ. રીત: કેળા બાફી લઈ છાલ ઉતારી છુંદી આંદુ લસણ મરચા, ખાંડ, લીંબુ, કોથમીર, મીઠું, તજલવિંગનો ભૂકો […]

બંદગીને લગતા થોડાક કાયદાઓ

ભણતી વખતે માંથ્રવાણી સિવાય વચમાં કાંઈપણ બોલવું નહીં. એકજ શાંત જગાએ રહી ધ્યાન આપી દીલથી ભણવું. કાંઈબી કામકાજ કરતાં, ઘેરમાં ફરતાં, રસ્તે ચાલતા ગાડીમાં કે બસમાં જતાં કદીપણ ભણવું નહીં. બદંગી અવાજ કાઢીને તેના કુશાદે અને બીસ્તા ભણવાના કાયદા પ્રમાણે કરવી. બનતાં સુધી ભણતી વખતે તમામ સફેદ સુતરાઉ પોશાક પહેરવો કારણ સફેદ રંગ પહેલવહેલો રંગ […]

FAROHAR TRAVELS

Farohar Travels offers perfectly crafted holidays and travel experiences for the discerning traveler. We specialize in innovative, planned packages for escorted group tours, customized family holidays, destination honeymoons, and tailor-made holidays across India and abroad. Our traveler-centric focus, on-site support and operational excellence has helped us carve a boutique niche in a market that caters to […]

‘Know Your Religion’ Dharmagnan Class At MJ Wadia Hall

The ‘Know Your Religion’ religious classes, organised by the Trustees of M J Wadia Agiary and Hilla Towers, at M J Wadia Agiary Hall, witnessed twenty-three children attending the session to pray and learn about Zoroastrian religion and scriptures, on 16th December, 2018. The session witnessed the narration of various stories from Shahnameh and an […]