પારસીપણું એટલે ખુશખુશાલ અને સ્વસ્થ રહેવું

ખુશી બહુ વ્યાપક શબ્દ છે, જે આનંદ, સંતોષ અને સમાધાનની પોઝિટિવ લાગણીઓના અનુભવને વર્ણવે છે. રિસર્ચના પરિણામો દેખાડે છે કે, માનસિક સ્વાસ્થ્યને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધો સંબંધ છે. ખુશ રહેવાથી તમને સારું તો લાગે જ છે, પણ એ ઉપરાંત ખુશ રહેવાના અનેક સંભવિત સ્વાસ્થ્ય લાભ પણ છે…. ટૂંકમાં, ખુશ રહેવાથી તમે હેલ્થી રહી શકો છો. […]

આનંદમાં પારસીપણું સમાયેલું છે

ખુશી એવી અદભુત લાગણી છે જે આપણે ત્યારે અનુભવીએ છીએ જ્યારે આપણને લાગે છે કે જીવન બહુ સારું છે અથવા તો સારી રીતે પસાર થઈ રહ્યું છે અને જ્યારે આપણે કોઈ કારણ વિના સ્મિત કરીએ છીએ. એ સુખાકારી, આનંદ, સંતોષ, ગર્વ, કાર્યસિદ્ધિ, સફળતા અથવા સમાધાનની લાગણી છે. ખુશીની આ લાગણી ગમે એટલી ક્ષણભંગુર કેમ ન […]