તંત્રીની કલમે

પ્રિય વાચકમિત્રો, પારસી નવા વર્ષનો આ બમ્પર સ્પેશિયલ ઈશ્યુ તમારા હાથમાં મૂકતાં મને બહુ આંદ થાય છે! આ વર્ષે, અમે પપારસીપણુંપ – પારસી હોવું એટલે શું અને પારસી હોવાના મૂળભૂત આનંદની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. પારસીપણું આપણને અન્યોથી અલગ તારવે છે – આપણી અનોખી સત્યનિષ્ઠા, ઈમાનદારી, મૂલ્યો, સંસ્કૃતિ અને ધર્મમાં યકીન. તેમ જ જીવનના અંગત […]

From the Editor’s Desk

Saal Mubarak! Dear Readers, For a New Year Special issue based on the theme, ‘Parsipanu’, it wasn’t easy putting my finger on the one element or ideology that best symbolised this word. I’ve been pondering, pouring through innumerable, delightful mails and letters sent in by readers, going through fabulous articles by our writers and columnists […]

From The Editor’s Desk

Dear Readers, As we head towards commemorating India’s seventy-third Independence Day, history has been made with the present day government scrapping Article 370, revoking Special Status to Jammu and Kashmir and passing the J&K Reorganisation Bill 2019, paving the way for the division into two Union Territories — Jammu and Kashmir, and Ladakh. The reactions, […]