શિરડીમાં સાઈ ઈન્ટરનેશનલ મેરેથોન

સાઈ બાબા, જેમણે 15મી ઓક્ટોબર, 1918ના રોજ સમાધી લીધી હતી.વિશ્ર્વનાં આદરણીય સંતની 100મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે આ વર્ષે 15મી ઓક્ટોબરે શિરડીમાં સાઈબાબા સંસ્થાના ટ્રસ્ટ, શિરડી મહાનગર પાલિકા, એમ.ટી.ડી.સી. અને ચેમ્પ એન્ડ્યુરેન્સે સૌ પ્રથમ વખત ‘સાઈ ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન’ ગોઠવવા માટે હાથ મિલાવ્યા છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં યોજાયેલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, બોલીવુડના અભિનેતા અજય દેવગણ – જે […]

Parsi Pride Brigade

Happy Husrav! 17-year-old Husrav Sadri, a student of Jamnabai Narsee secured 98.5% in his ISC STD 12 examinations, and is all set to pursue a career in medicine. Fantastic Farhaan! 16-year-old Farhaan Cavina, a student of Jamnabai Narsee School secured 95.83% in the ICSE Board exams. Known for his extra-curricular achievements, Farhaan has represented Team […]