અમદાવાદના સુનામાઈ અને ફિરોઝ દાવર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી શેરીનું જમણ

પારસી સેનેટોરિયમના ગ્રાઉન્ડમાં તા 28મી એપ્રિલ 2019ના દિને અમદાવાદના સુનામાઈ અને ફિરોઝ દાવર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી શેરીનું જમણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એપીપી (અમદાવાદ પારસી પંચાયત) ના ભૂતપૂર્વ ટ્રસ્ટી, પ્રોફેસર આરમઈતી ફિરોઝ દાવર દ્વારા 2017માં સ્થપાયેલા, તેમના માતા-પિતા, સુનામાઈ અને વિદ્વાન પ્રોફેસર ફિરોઝ દાવરની યાદમાં સ્થાપવામાં આવેલું ટ્રસ્ટ, પારસી અને કોસ્મોપોલિટન પરિવારોની જરૂરિયાતમંદ બાળકોને શૈક્ષણિક […]

ACE Productions Presents ‘The Best Of Alyque’

Remembering Alyque Padamsee on his birthday, Raell Padamsee’s ACE Productions Presents, ‘The Best Of Alyque’ an evening with excerpts from some of Alyque’s best plays and musicals including Macbeth, Broken Images, Jesus Christ Superstar, etc., starring Shabana Azmi, Shiamak Davar, Gerson Da Cunha, Sabira Merchant, Sharon Prabhakar, Dolly Thakore, Farrokh Mehta, Karla Singh, Marianne D’Cruz […]