લોટવાળાં ભરેલાં શિમલા મરચાં

સામગ્રી: ૨ નંગ શિમલા મરચાં, ૩ ટેબલ સ્પૂન ચણાનો લોટ, ૧ નંગ લાંબો કાપેલો કાંદો, ૪ નંગ લસણની કળી, ૧ નંગ લીલું મરચું, અડધી ટી સ્પૂન હળદર, ૧ ટી સ્પૂન ધાણાજી‚ પાઉડર, ૧ ટી સ્પૂન લાલ મરચું પાઉડર, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જી‚, ચપટી હિંગ, જ‚ર મુજબ મીઠો લીમડો. બનાવવાની રીત: ચણાના લોટને શેકીને […]

Chomp & Cheers: BisiBeleBhath And Watermelon And Cucumber Margarita

BisiBeleBhath BisiBeleBhath literally means ‘hot lentil rice’. Rice, lentils and vegetables cooked and flavoured with a spicy paste makes this South-Indian speciality a complete and satisfying meal – adish to relish in the rains. Ingredients: 1 cup-Rice ;3/4 cup-ToorDal (Red Lentils); 5 cups- Water; – 1/2 (chopped)- Onion; 2 (chopped)- Tomato; 2 cups- Mixed Vegetables(of […]