ન્યુઝીલેન્ડમાં પારસી લોકોએ આવાં અર્દવિસુરબાનુ પરબની ઉજવણી કરી

ન્યુઝીલેન્ડમાં કોકલ ખાડી, ઓકલેન્ડ ખાતે શુભ આવાં અર્દવિસુરબાનુ પરબની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં હમબંદગી સાથે પાણીને નમન અને મધુર મોનાજાતો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા – બધાએ ત્યાં રહેતા નાના, પરંતુ નજીકના અને આનંદ-પ્રેમાળ જરથોસ્તી સમુદાય દ્વારા એકસાથે પ્રાર્થના કરી હતી.

ખૂબ જ લોકપ્રિય કિવી નિવાસી બીનાયફર પોરસ ઈરાની દ્વારા હંમેશની જેમ આ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે હંમેશા શુભ પ્રસંગોની ઉજવણી માટે આગળ રહે છે! પાણીની દિવ્યતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી – આવાં અર્દવિસુરબાનુ અને દરેક વ્યક્તિએ સ્વાદિષ્ટ દાર-ની-પોરીનો આનંદ માણ્યો હતો તથા તેની સાથે શેરડીનો રસ પીધો હતો (મઝદા બિલ્ડર્સ લિ. દ્વારા પ્રાયોજિત). દરેક વ્યક્તિએ એક ઉત્સવનો સમય બાંધ્યો હતો અને સમુદાયમાં સાથે મળી આનંદ માણ્યો હતો. બીનાયફર અને પોરસ ઈરાનીના નવા ઘરમાં સમારોહનું સમાપન થયું, જે ખાસ તૈયાર કરાયેલા, શુભ જમશેદી નવરોઝ સોપ્રાહ ટેબલથી ચમકી રહ્યું હતું.

Leave a Reply

*