પારસીઓ – ભારતના રાષ્ટ્ર નિર્માતાઓ – 2

નોંધપાત્ર પરોપકારીઓ… પારસી પરોપકારીઓની યાદી ખૂબ જ છે અને અમે આ લેખમાં જગ્યાના અભાવે ફક્ત થોડા જ નામ આપી શકીએ છીએ. ટાટા હાઉસથી શરૂઆત કરીએ… જમશેદજી ટાટા અને તેમના અનુગામીઓ દ્રઢપણે માનતા હતા કે જે રીતે ધનિકોએ હંમેશાં લોકોની સેવા માટે સમર્પિત રહેવું જોઈએ જેમ કે પ્રથમ અણુ રિએક્ટરની એશિયામાં સ્થાપના, ભારતની પ્રથમ કેન્સર હોસ્પિટલ, […]

From The Editor's Desk

From the Editors Desk

Expect The Unexpected! Dear Readers, This week saw Mumbai enveloped in a cold embrace, with the mercury plummeting to the season’s lowest – hitting 13.2 degrees Celsius at the start of the week. While some welcomed this chilly change, others preferred to stay huddled in their baugs and homes, as the India Meteorological Department (IMD) […]

Dr. Danesh Chinoy Awarded ‘Pioneer In Psychology Based Physiotherapy’ By NIST

Dr. Danesh Dinyar Chinoy was felicitated on 9th January, 2022, with the prestigious ‘Pioneer In Psychology Based Physiotherapy – Holistic Model’ title, under the ‘Skill India Awards 2021-2022’, conducted by the National Institute of Skills Training (NIST). He received this recognition for his outstanding contributions towards bringing transformation in people’s lives, with his endeavours spanning […]

Right On Cue: Razmi Brothers – Rayaan And Shahyan!

The two Mumbai-based, teenaged Razmi brothers – 19-year-old Rayaan and 16-year-old Shahyan, have been the toast of the Snooker and Billiards circuit, with their outstanding performances and wins, doing the fraternity and the community very proud! Rayaan recently made history with his excellent skills at the recently held 2021 National Championship (Sage university, Bhopal) by […]

India’s F1 Hopeful – Jehan Daruvala – Sets Sight On F2 Title To Race For Reigning Champions – Prema Racing

The racing pride of the nation and the community, 23-year-old top racer – Jehan Daruvala’s Formula 1 aspirations received a massive shot in the arm, with Italy’s three-time F2 champions Prema Racing signing him up for the 2022 season. Jehan will also continue to be part of the Red Bull Junior Team, for the third […]