જમશેદી નવરોઝ મુબારક!

પ્રિય વાચકો, તમને અમારો બમ્પર પારસી ટાઈમ્સ જમશેદી નવરોઝ સ્પેશિયલ ઈશ્યૂ રજૂ કરતાં અમને ખૂબ જ આનંદ થાય છે, જે તમને સકારાત્મકતાથી ભરપૂર, ઉત્સવના મૂડમાં લાવવાની ખાતરી આપે છે! આપણે કુટુંબ અને પ્રિયજનોની વચ્ચે આપણા શુભ દિવસોની ઉજવણી કરીએ છીએ, ઘણીવાર આપણે જે ફરિયાદો, અફસોસ અને અસંતોષ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ તેમાં કૃતજ્ઞતા, આભાર […]

Editorial

Jamshedi Navroz Mubarak! Dear Readers, It gives me great joy to present you our bumper Parsi Times Jamshedi Navroz Special Issue, which is sure to get you into that feel-good, festive mood, brimming with positivity! In addition to the get-togethers, feasting and partying, festive occasions serve as excellent reminders for us all to count our […]

Editorial

To Joy And Compassion! Dear Readers, There’s much excitement in the air, as we prepare to welcome and celebrate the most auspicious Jamshedi Navroz. We start out with planning the cleaning up of our homes (and hopefully our hearts too), new clothes to buy, making guest lists or then accepting invitations for the occasion, making […]

EDITORIAL

Towards Greater Entrepreneurial Successes  Dear Readers, Parsis are hailed as the pioneers of modern India, despite our minuscule numbers. We make for one of the most successful and smallest minorities worldwide – accounting for less than 0.005% of India’s population! Even so, we command unparalleled respect by all, as our achievements – erstwhile and current […]

EDITORIAL

The Loss Of Legends Dear Readers, This week saw the nation mourn the passing of two national treasures – our very own internationally celebrated legal icon – veteran senior Supreme Court lawyer and eminent jurist – Fali Sam Nariman; and the voice that dominated and represented the golden era of Indian radio for over four […]

Editorial

Change The Face Or Face The Change? Life is characterized by change. As creatures of habit, that’s not good news for most. We constantly have to adapt to change – at home or at the workplace, with family and friends, even the househelp! We also have to accept those changes taking place in our physical […]

Editorial

Digital Dilemma Dear Readers, The alarming increase in the accelerating digital addiction is more real than most of us are willing to acknowledge. There’s an increasing pathological over-use of the internet, where liking an Insta or Facebook post or retweeting a Tweet (now X) takes precedence over real life people and experiences, where children learn […]

Editorial

Parsi Pride And Parsipanu Dear Readers, We enter the second month of the year with a renewed sense of faith and pride in our Parsipanu, as some of our stalwarts successfully restrengthen the glorious Parsi legacy, in terms of both – exceptional achievements and exemplary deeds of service. The community rejoiced on the eve of […]

Editorial

Open Doors And Closed Minds… Dear Readers, Marking a milestone in India’s socio-cultural and political history, on 22nd January, 2024, PM Narendra Modi inaugurated the consecrated Ram Temple, amid loud cheers in Ayodhya, dedicated to ‘Ram Lalla’ or the child version of Lord Ram, in a grand ceremony in the presence of thousands of guests, […]

Editorial

Happy 75th Republic Day! Dear Readers, It’s easy to take freedom for granted when we haven’t had to fight for it… when it has never been taken from us. On the threshold of our 75th Republic Day, maybe we should take a moment to reflect if we’ve justified our freedom as citizens of India, and […]

Editorial

‘For The Strength Of The Pack Is The Wolf… …And The Strength Of The Wolf Is The Pack’ Dear Readers, Occasionally, we stumble upon an old favourite quote or song which fleetingly transports us into that feelgood zone, either refreshing an erstwhile memory, or then finding some pertinence in current situations. I experienced the latter […]