Exposing The Yawn

There is no point in denying it, ‘Everybody yawns’! The yawn held practical value for the father of medicine, Hippocrates, the 5th Century BC physician who concluded that intense or prolonged yawning was a proof-positive symptom of an impending fever. He was incorrect. In fact, there is little evidence that the yawn has any diagnostic […]

પારસીઓ સગનની મચ્છીમાં કેમ માને છે?

નવું વર્ષ હોય કે જન્મ દિવસ હોય ધાનદાર સાથે મચ્છીનો પાટિયો નહીં તો તળેલી મચ્છી હોય જ છે. તમે ઉદવાડા જાવ ને બોઈ ની મચ્છી નહીં ખાવ તો કેમ ચાલે? લગન  અને નવજોતમાં ખાસ કરીને આપણે સાસની મચ્છી અને પાત્રાની મચ્છી ખાવાજ જઈએ છીએ. તેટલું જ નહીં પણ મીઠાસમાં પણ આપણી પસંદ ‘માવાની બોય’ હોય […]