પારસી હેરિટેજનું રક્ષણ – પરઝોર ફાઉન્ડેશન તરફથી એમઓસીની નવસારી મુલાકાત

વર્ષોથી પરઝોર ફાઉન્ડેશન અને સમુદાયના અથાક પ્રયત્નોને ધ્યાનમાં રાખીને, સંસ્કૃતિ મંત્રાલયે નવસારીમાં પુન:સ્થાપના પહેલ તરફ નોંધપાત્ર રસ દાખવ્યો છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, નવસારીએ સંગ્રહાલયો અને સાંસ્કૃતિક સ્થાનોના વિકાસ (સીઇઓ-ડીએમસીએસ), મંત્રાલયના સચિવ શ્રી રાઘવેન્દ્ર સિંઘ અને સીઇઓ, જેમણે વડી દરેમહેર, દેબુ બોયઝ હોસ્ટેલ, દાદાભાઇ નૌરોજીનું જુનું નિવાસસ્થાન, પ્રથમ દસ્તુરજી મેહેરજીરાણા પુસ્તકાલય સહિત પારસી વારસા ધરાવતા સ્થળોની […]

Protecting Parsi Heritage – MoC Visits Navsari

In keeping with the tireless efforts of PARZOR Foundation and the community over years, Ministry of Culture has shown considerable interest towards the restoration and reawakening initiative in Navsari. Earlier this week, Navsari hosted Shri Raghvendra Singh, Secretary, Ministry of Culture & CEO, Development of Museums and Cultural Spaces (CEO-DMCS), who visited Parsi heritage sites, […]