ડબલ ડિગ્રીઓ મેળવતી વિખ્યાત કાઝવીન

અમદાવાદની કાઝવીન કાપડિયાએ ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીમાંથી સોશિયલ વર્ક એન્ડ લોમાં – એક સાથે તેની બેવડા સ્નાતકની ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા પછી, અસાધારણ શૈક્ષણિક સિદ્ધિની ઐતિહાસિક સ્થાપના કરી. ફિરોઝ અને જેનિફર કાપડિયાની પુત્રી, કાઝવિને સોશિયલ વર્કના પ્રવાહમાં સૌથી વધુ ગુણ પ્રાપ્ત કરવા બદલ તેણે ગોલ્ડ મેડલ પણ મેળવ્યો હતો. કાઝવીન હાલમાં મુંબઇ સ્થિત પૂર્ણ-સેવા કાયદાકીય કંપની […]

Kudos Kaazvin For Double Degrees!

Ahmedabad’s Kaazvin Kapadia set an extraordinary precedent of academic achievement, after having completed her dual Bachelors’ Degrees simultaneously – in Social Work and Law, from Gujarat National Law University. The daughter of Firdose and Jennifer Kapadia, Kaazvin graduated with Honors for a being among the top 10% of her batch, comprising 180 students pursuing the […]