ધૈર્ય અને દ્રઢતા કિંમત અવશ્ય ચૂકવે છે

18 વર્ષ સાથે, સફળ કારકિર્દી અને બોમ્બેમાં ઘર હોવા છતાં, નાજુ અને સરોશ (નામ બદલાયા) માટે કંઇક ખોટું થયું. સફળતાની સીડી ચઢતા સમય પસાર થતો હતો તેઓ ઈચ્છતા હતા પોતાનું કુટુંબ, ઘરનું એક બાળક. આ વાર્તાના વર્ણનકર્તા તરીકે આ પ્રવાસમાં હતાશ અને નિરાશ યુગલોને સમજાવવું ખુબ મુશ્કેલ છે. યુગલો માટે સંતાન રાખવા માટે સંઘર્ષ કરવો […]