ઇન્સ્ટા પર સ્વચ્છતા કામદારો માટે રતન તાતાનું ‘મિશન ગરીમા’

ગયા ઓકટોબરમાં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોડાયા બાદ અને સોમવારે મીડિયામાં 1.2 મિલિયનથી વધુ અનુયાયીઓ મેળવનારા, ધ્યાન આપવાની જરૂર છે તેવા નિર્ણાયક મુદ્દાઓને ઉજાગર કરીને પોતાનો ઓનલાઈન પ્રભાવનો મોટો ઉપયોગ કરનાર રતન તાતાએ તાજેતરમાં એક નવી પહેલ વિશે 3 મિનિટનો એક શક્તિશાળી વિડિઓ પોસ્ટ કર્યો છે જે સ્વચ્છતા કામદારોને મદદ કરે છે. તેમની પોસ્ટમાં મુંબઇના સ્વચ્છતા કાર્યકરો અને […]