સ્ટીલ મેન વિસ્પી ખરાડી ભારતમાં કોમ્બેટ લીગ લાવશે

રેનશી વિસ્પી ખરાડી, હેડ કોચ ઈન્ડિયા, અને પત્ની – સેન્સેઈ ફરઝાના ખરાડી – જનરલ સેક્રેટરી કુડો ઈન્ડિયા, કુડો એશિયા પેસિફિક હેડ – હેનશી મેહુલ વોરા અને કુડો ઈન્ડિયાના પ્રમુખ – સેન્સેઈ મેઘા વોરાના નેતૃત્વ હેઠળ, તાજેતરમાં ટોક્યોમાં વિશ્વ પરિષદ માટે જાપાન, કુડો અને માર્શલ આટર્સને નવી ફ્રેમ આપવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. કેઆઈએફઆઈ એસોસિએશનની […]