પંચગનીની ચોકશી દર-એ-મેહેરે 92મી સાલગ્રેહની ઉજવણી કરી

પંચગની ખાતેના શેઠ નાનાભોય બેજનજી ચોકશી દર-એ-મહેરે આ વર્ષે તેની 92મી સાલગ્રેહ 21મી એપ્રિલ, 2023ના રોજ ઉજવી હતી. આ વર્ષની ઉજવણી ખાસ હતી કારણ કે તે કોવિડના વર્ષો પછી સંપૂર્ણ સ્તરે હતી, જેમાં 50 થી વધુ ભક્તો જોડાયા હતા. સવારે 11:10 વાગ્યે સાલગ્રેહનું જશન તેના ઉપસ્થિત ટ્રસ્ટીઓ સાથે કરવામાં આવ્યું. કલાકો સુધી ચાલેલા જશનનો અંત […]

પંચગનીની ચોકસી દરેમહેરે 92મી શુભ સાલગ્રેહની ઉજવણી કરી

આતશનુ પરબના શુભ અવસરે પંચગની સ્થિત શેઠ નાનાભોય બેજનજી ચોકસી દરેમહેરે 92મી શુભ સાલગ્રેહની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત ભક્તો પણ મનોહર હિલ સ્ટેશનની નિર્મળતા અને શાંતિનો ભાગ બનવાથી ખુશ હતા. તમામ ભક્તોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવા માટે સુંદર રચનાવાળી અગિયારીને ફૂલો અને ખાસ સગનના ચોકથી શણગારવામાં આવી હતી. મુખ્ય ઉજવણીનો પ્રારંભ સવારે 11:00 કલાકે પંથકી […]