ખોરદાદ સાલ મુબારક!

આજે, શનિવાર 21 ઓગસ્ટ 2021 એ ફરવરદીન માહ અને ખોરદાદ રોજ છે જેને આપણે પરંપરાગત રીતે ખોરદાદ સાલ તરીકે ઉજવીએ છીએ. તે અશો જરથુસ્ત્રનો જન્મદિવસ ઉજવવાનો ઉત્સવનો દિવસ છે તે સાથે અન્ય લોકોને ખુશ કરીને અને યોગ્ય પસંદગીઓ કરીને આપણા જીવનમાં અપૂર્ણતાને પૂર્ણ કરીને સુખ પ્રાપ્ત કરવાના તેમના કાલાતીત સંદેશ માટે આપણા જીવનને ફરીથી સમર્પિત […]

સારૂં મન કરૂણા લાવે છે

આપણી માનવીય કરૂણા આપણને એકબીજા સાથે જોડે છે – દયા કે આશ્રયથી નહીં, પણ માનવ તરીકે, આપણે સામાન્ય વેદનાને ભવિષ્યની આશામાં કેવી રીતે ફેરવવી તે શીખી લીધું છે. – નેલ્સન મંડેલા કાયમ માટે, વિશ્વ પૂર્વ-કોવિડ અને પોસ્ટ-કોવિડ સમયમાં વિભાજિત થશે. માનવ જોડાણ માનવ વિવેક સાથે જોડાયેલું છે. આજે, આપણે પ્રિયજનોને મળવા અસમર્થ છીએ જેમ કે […]

પદ્મશ્રી યઝદી કરંજીયા અને રૂઝાન ખંબાતા માટે ‘ગુજરાત ગૌરવ રત્ન એવોર્ડ’

આપણા સમુદાય માટે વધુ મોટું ગૌરવ લાવતા, બે ગુજરાત ચમકતા પારસી તારાઓને રાજ્ય અને સમાજમાં તેમના અનુકરણીય યોગદાન માટે વિશિષ્ટ ‘ગુજરાત ગૌરવ રત્ન એવોર્ડ’ એનાયત કરવામાં આવ્યો. સુરત સ્થિત, પ્રતિષ્ઠિત ગુજરાતી રંગભૂમિ વ્યક્તિત્વ અને પ્રતિષ્ઠિત પદ્મશ્રી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરનાર, આપણા સૌથી પ્રિય અભિનેતા – યઝદી કરંજીયા; અને મહિલા સશક્તિકરણમાં તેમના અગ્રણી કાર્ય માટે ખૂબ જ […]

Caption This – 21st August

Calling all our readers to caption this picture! Winning Caption and Winner’s Name Will Be Published Next Week. Send in your captions at editor@parsi-times.com by 25th August 2021. WINNER: Saif: These Award functions are so boring and the Awards have no meaning! Kareena: Especially when neither of us have been nominated for winning!! By Kayomarz Dotiwalla 

TechKnow With Tantra: GBoard – revisited

One of the best Android keyboards, G-Board now has improved features including Glide Typing (simply gliding your finger over the characters instead of tapping them individually); Voice Typing (dictation); Multilingual Typing (need not manually switch between languages– Gboard autocorrects and suggests from your enabled languages); Translate; Inbuilt Clipboard Manager (stores up to 5 snippets in […]