હિંદમાં આગમન થયું, તેની અગાઉનાં બનાવો

કુદરતમાં જે કાંઇ સાચુ હોય તેવુ જ્ઞાન મેળવવું તે કાંઇ ગુનાહ નથી. કારણ ઇનસાનનો એજ ખવાસ છે કે આદશ પછવાડે તે ખેંચાય પછી ભેલેને તે પૂર્ણ રીતે અમલમાં નહિ મુકાય. ધાર્મિક જ્ઞાન બે કીસમનાં હોઈ શકે છે: (1) ફકત જાણવા માટે (2)અમલમાં મુકવા માટે. ફકત જાણવા માટેનુ જ્ઞાન દીન યાને ધર્મ ઉપર આંધળો નહિ પણ […]

પવિત્ર દએ મહિનો

બાર મહિનાના ઝોરાસ્ટ્રિયન કેલેન્ડરમાં દએનો મહિનો સૌથી પવિત્ર માનવામાં આવે છે કારણ કે તે સર્વોચ્ચ અમેશા સ્પેન્ટા (બાઉન્ટિયસ ઈમોરટલ), દાદાર હોરમઝદ (દએ દાદાર) – સર્જકને સમર્પિત છે. ઘરમાં, ઓફિસમાં કે આતશ બહેરામ કે અગિયારીમાં જશન સમારોહના પ્રદર્શન સાથે સર્જકને ધન્યવાદ આપવાનો મહિનો પણ છે. ચાર વધારાના-વિશેષ દિવસો: મહિનાના પ્રથમ દિવસે (એટલે કે હોરમઝદ), આઠ દિવસ […]

એક સુંદર સંદેશ

એક વૃધ્ધ નદી કિનારે બેઠા હતા. ત્યાં એક વ્યક્તિ આવીને પુછે છે : શું કરો છો? વૃધ્ધ કહે : રાહ જોઉં છું કે, નદીનું પાણી વહી જાય તો નદી પાર કરી લઉં! ત્યાં એ વ્યક્તિ કહે : કેવી વાત કરો છો, આ બધું પાણી વહી જાય એની રાહમાં તો તમે ક્યારેય નદી પાર નહીં કરી […]

Caption This – 21st May

Calling all our readers to caption this picture! Winning Caption and Winner’s Name Will Be Published Next Week. Send in your captions at editor@parsi-times.com by 25th May 2022. WINNER: Kangana: Look who’s here – the ‘FLAG-BEARER’ of ‘NEPOTISM’! Karan Johar: Look who’s talking – the ultimate ‘QUEEN’ of ‘DESPOTISM’!! By Kayomarz Dotiwalla 

From the Editors Desk

Vote-worthy Or Not?     Dear Readers, As we get ready to go to the polls and elect a new BPP Board of seven Trustees next weekend, we hope that this Board will lead our community into a better future. Hopefully, we have paid enough attention to select good candidates who have proven track records of […]

TechKnow With Tantra: VLC

VLC is a free and open-source cross-platform media player that plays most multimedia files across the board. It is also a full-fledged audio player, with an equalizer and filters, playing all weird audio formats. It is free of ads, in-app purchases or spyware and the source code is available for free. It supports all formats […]