ફોર્ચ્યુન ઈન્ડિયાના 2019ની સૂચિમાં ઝરીન દારૂવાલા, નિસાબા ગોદરેજ અને મહેર પદમજી ઉદ્યોગમાં સૌથી શક્તિશાળી સ્ત્રીઓ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા

દર વર્ષે, પ્રતિષ્ઠિત ‘ફોર્ચ્યુન ઈન્ડિયા એમપીડબલ્યુ (મોસ્ટ પાવરફુલ વુમન) સમિટ’ ભારતની અગ્રણી મહિલા અધિકારીઓ અને ઉદ્યમીઓની ઉજવણી કરે છે, આ વર્ષે, ફોર્ચ્યુન ઈન્ડિયા એમપીડબ્લ્યુ (મોસ્ટ પાવરફુલ વુમન) સમિટ તા. 8મી નવેમ્બર, 2019 ના રોજ મુંબઇમાં યોજવામાં આવી હતી, અને ત્રણ અસાધારણ ઝોરાસ્ટ્રિયન મહિલાઓની શ્રેષ્ઠતાને માન્યતા આપી હતી – ઝરીન દારૂવાલા – સીઇઓ, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંક […]

From the Editors Desk

Dear Readers, Despite the week going down as one of the most unpredictable-yet-highly-amusing events in the history of Maha(hahaha!)rashtra Politics, it’s been an admirable week for the community – brimming with fabulous achievements, by some of our vibrant and self-motivated community members, as they further the proud Parsi legacy of greatness… deservedly recognized across multi-arenas […]

Zarin Daruwala, Nisaba Godrej, Meher Pudumjee on Fortune India’s 2019 List of Most Powerful Women in Business

Every year, the prestigious ‘Fortune India MPW (Most Powerful Women) Summit’ celebrates India’s foremost women executives and entrepreneurs, alongside discussions of ideas and issues related to gender, women in the workplace, the economy, and the society at large. This year, the Fortune India MPW (Most Powerful Women) Summit was held in Mumbai on 8th November, […]