નવી આશાઓ લઈ આવ્યું નવું વર્ષ

નવું વર્ષ આખા વિશ્ર્વમાં જુદા જુદા દિવસોમાં ઉજવવામાં આવે છે, અને ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં પણ નવું વર્ષ જુદા જુદા સમયે શરૂ થાય છે. પરંતુ અંગ્રેજી કેલેન્ડર મુજબ, જાન્યુઆરી 1લી એ નવા વર્ષની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. 31 ડિસેમ્બરના રોજ એક વર્ષ પૂરૂં થતાં, નવું અંગ્રેજી કેલેન્ડર 1લી જાન્યુઆરીથી શરૂ થાય છે. તેથી, આ દિવસને નવા વર્ષની ઉજવણીના તહેવાર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
નવું વર્ષ હોવાથી, નવી આશાઓ, નવા સપના, નવા લક્ષ્યો, નવા વિચારો સાથે તેનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. નવા વર્ષની ઉજવણી પાછળની માન્યતા એ છે કે જો વર્ષનો પહેલો દિવસ ઉત્સાહ અને ખુશીથી ઉજવવામાં આવે છે, તો આખું વર્ષ તે જ ઉત્સાહ અને ખુશી સાથે પસાર થશે.
જો કે, હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ નવું વર્ષ 1લી જાન્યુઆરીથી શરૂ થતું નથી. ગુડી પાડવો અને દિવાળીથી હિન્દુઓનું નવું વર્ષ શરૂ થાય છે તેમજ પારસીઓની નવું વર્ષ જમશેદી નવરોઝના દિને શરૂ થાય છે. પરંતુ 1લી જાન્યુઆરીએ નવા વર્ષની ઉજવણી બધા ધર્મોની એકતામાં ફાળો આપે છે, કેમ કે દરેક તેને મળીને ઉજવે છે. 31મી ડિસેમ્બરની રાતથી, લોકો ઘણાં સ્થળોએ જુદા જુદા જૂથોમાં ભેગા થઈને નવા વર્ષની ઉજવણી શરૂ કરે છે અને 12 વાગ્યે, દરેક જણ એકબીજાને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવે છે. નવા વર્ષના આનંદમાં પાર્ટીનું આયોજન ઘણા સ્થળોએ કરવામાં આવે છે જે મનોરંજક વાનગીઓ સાથે મનોરંજક રમતો સાથે નૃત્ય કરીને અને ગાઇને મનોરંજન થાય છે. કેટલાક લોકો ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને ભગવાનનું સ્મરણ કરીને નવું વર્ષ શરૂ કરે છે.
નવું વર્ષ નવી શરૂઆત કરે છે અને તે હંમેશાં આગળ વધવાનું શીખવે છે. આપણે જૂના વર્ષમાં જે પણ શીખ્યા છે, જેમાંથી સફળ થયા કે નિષ્ફળ થયા તેમાંથી શીખીને, આપણે નવી આશા સાથે આગળ વધવું જોઈએ. જેમ આપણે જૂના વર્ષના અંતમાં દુ:ખી થવું નથી, પરંતુ નવા ઉત્સાહ નવા વર્ષને આવકારીએ છીએ, તે જ રીતે જીવનમાં વિતાવેલા સમય વિશે આપણે દુ:ખી ન થવું જોઈએ. જે પસાર થયું છે તેના વિશે વિચાર કરવાને બદલે, આવી રહેલી તકોનું સ્વાગત કરો અને તેમના દ્વારા જીવન સુધારવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. સાલ મુબારક!

Leave a Reply

*