એસપીપી ઉદાર ઉત્સવના યોગદાન માટે એકસવાયઝેડની બહેરામ બટાલિયનનો આભાર

મોટાભાગના લોકોનું સમાજમાં યોગદાન આપવાનું સપનું હોય છે, ત્યારે સુરત પારસી પંચાયત (એસપીપી) એકસવાયઝેડ ફાઉન્ડેશનની બહેરામ બટાલિયન તે કરવા બદલ આભાર માને છે!
રોગચાળા દ્વારા ઉદભવેલા પડકારોને કારણે દૂરના ગામોમાં બાળકોના શિક્ષણમાં વિરામ આવ્યો છે. ઓનલાઈન શિક્ષણ, જે એક નવું માધ્યમ છે, ઘણા લોકો માટે સસ્તું છે, ઘણાઓ પાસે ઉપકરણ નથી. પરંતુ મુંબઈથી બેહરામની બટાલિયન દ્વારા ચલાવવામાં આવતી ડોનેટ ટુ એજ્યુકેટ ડ્રાઈવે નરીમાન પારસી ઝોરાસ્ટ્રિયન ગર્લ્સ ઓર્ફનેજ અને સુરત પારસી બોયઝ ઓેર્ફનેજના બોર્ડર્સ માટે સફળતાપૂર્વક આડત્રીસ મોબાઈલ ફોન પ્રાયોજિત કર્યા છે. દાતાઓનો મોટા પ્રમાણમાં આભાર, 5 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ નરીમાન હોમ અને ઇન્ફર્મરીમાં વરિષ્ઠ નાગરિકોને દાનમાં લીનિન હેમ્પર્સ સાથે બોર્ડર્સને આશ્ચર્યજનક સ્ટેશનરી વસ્તુઓ પણ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી.
એકસવાયઝેડ એ નરીમાન હોમમાં પતેટી, પારસી નવું વર્ષ અને ખોરદાદ સાલ પર વરિષ્ઠો માટે ઉદારતાથી ભોજનનું પ્રાયોજન કર્યું. ફ્રેડી મિસ્ત્રીનો મોબાઈલ ફોનના સંકલનમાં મદદ માટે અને અનાથ આશ્રમ અને ઘર સાથે સંકલન કરવા માટે માહરૂખ ચિચગરનો ખાસ આભાર.
– રોહિન્ટન બી. મહેતા, સીઈઓ, સુરત પારસી પંચાયત

Leave a Reply

*