ડો. કાવારાણાને શ્રધ્ધાંજલિ

24મી જૂન 2017ને દિને ડો. કેકુ કાવારાણા 76 વરસના અગ્રણી ઓરથોપેડિક સર્જન બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં અવસાન પામ્યા. 22મી જૂન ગુરૂવારે તેમના મલબાર હિલના રહેઠાણ ખાતે તેઓ સુઈ ગયા હતા ત્યારે અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી અને ધુમાડાના ઈન્હેલેશનના લીધે તેઓનું મૃત્યુ થવા પામ્યું હતું. મેડિકલ સોર્સે જણાવ્યું કે ડો. કાવારાણા જ્યારે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા […]

RIP Dr. Kavarana

On 24th June, 2017, Dr. Kekoo Kavarana, our prominent 76-year-old veteran orthopaedic surgeon, passed away at the Breach Candy Hospital, succumbing to severe smoke inhalation injuries – the result of a fire breaking out at his residence at Malabar Hill, while he was asleep on 22nd June (Thursday). Medical sources explained that Dr. Kavarana was admitted to […]