શિરીન

‘કદી પણ ડરબી કાસલ યા તો તેની આસપાસની જમીન પર આવતો ના કારણ ફિરોઝ ફ્રેઝરે તુંને પોલીસમાં પકડાવી આપવાનાં સોગંદ લીધાછ.’ ‘પણ…પણ કાંય શિરીન, મેં શું એનું બગાડયું?’ પછી શિરીન વોર્ડને તે આખી કહાણી દુખી જીવે પોતાનાં ભાઈને કહી સંભળાવી. પહેલાથી તે આખર સુધીની સઘળી જ બીના તેણીએ જણાવી નાખી કે તે સાંભળતા કેરસી વોર્ડને […]

શાહનામાની સુંદરીઓ

જાલેજરની બાનુ રોદાબે એમ કહી તે બાંદીઓ રોદાબેના મહેલ ભણી પાછી ફરી પાછું ફરતા રાત પડી અને જરા મોડું થયું હતું, તેથી મહેલના દરબાને તેણીઓને કવખતે બહાર ફરવા માટે જરા ધમકાવી. તેણીઓએ કહ્યું કે ‘આજે કાંઈ નવાઈનો દહાડો નથી, બહારની મોસમ છે અને અમો ફુલ ચૂંટવામાં રોકાયા હતાં.’ દરબાને કહ્યું કે ‘આજનો દહાડો જૂદા પ્રકારનો […]

પપ્પાનો પ્યાર

સંદેહીએ મધ્યરાત્રિએ જ પોતાનું એમ.કોમ. પરીક્ષાનું પરિણામ જાણી લીધું હતું. એને ખબર હતી કે પિતા અમીત છ વાગ્યે એને જગાડવા આવશે અને કહેશે કે ‘બેટી સંદેહી! આજે તો જલ્દી ઉઠી જા! જરા મને કહે તો ખરી, તારા કેટલા ટકા માકર્સ આવ્યા છે? આમ છતાં એ ઉંઘી જવાનો ડોળ કરી પથારીમાં પડી રહી… સાડા છ વાગ્યા […]

માસીના હોસ્પિટલમાં ઉજવાયેલો વિશ્ર્વ તંબાકુ સેવન વિરોધી દિવસ

વિશ્ર્વ તંબાકુ સેવન વિરોધી દિવસ દર વરસે 31મી મેના દિવસે ઉજવાય છે. આ દિવસ વિશ્ર્વ આરોગ્ય સંસ્થા દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યો છે અને દર વરસે એક થીમ સાથે તંબાકુથી થતી હાનિકારક અસરોના સંદેશ ફેલાવવામાં આવે છે. આ વરસે 31મી મેને દિને ડો. અરનવાઝ હવેવાલા અને ડો. વિસ્પી જોખીએ માસીના હોસ્પિટલમાં એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યુ […]

ગામડિયા કોલોનીએ ઉજવેલું દએ મહિનાનું જશન

ગામડિયા કોલોની રિક્રિએશન સેન્ટરે જૂન 10, 2017ને જમિયાદ રોજને દિને દએ મહિનાના જશનની ઉજવણી કરી હતી. જશનની પવિત્ર ક્રિયા એરવદ વિરાફ ભેસાનિયા અને એરવદ પાશાન અંકલેસરિયાદ્વારા કરવામાં આવી હતી. જશનની ક્રિયા પછી દસ્તુરજી અને ત્યા હાજર રહેલા લોકોએ હમબંદગી કરી ત્યારબાદ ચાશ્ની પીરસવામાં આવી હતી. કમિટી મેમ્બરોએ જશનમાં આવેલા લોકોનો આભાર માન્યો હતો. ગામડિયા કોલોની […]

From The Editor's Desk

From The Editor’s Desk

Of Memories… Dear Readers, We are thrilled at Parsi Times to continue celebrating the various academic successes of our super-student-achievers, who truly seem poised to lead us yet again to our erstwhile glory (Check out Parsi Pride Brigade Pg. 3). Though we are unable to accommodate the results of all who write in, we congratulate […]

Letters To The Editor

  Reply To Dhanda’s Letter Published In Mumbai Samachar (June 04, 2017)   Editor’s Note: Since the above mentioned letter, as alleged by the undersigned Godrej Baug Residents Welfare Association leaders, makes unsubstantiated statements which need to be responded to, with the aim of providing the truth to our community members, Parsi Times is printing […]

Know Your Bombay

Banganga Tank: Built way back in 1127 AD, Banganga Tank is an ancient water tank that forms part of the Walkeshwar Temple Complex in Malabar Hill, South Mumbai. One of the holiest Hindu sites in Mumbai, as per legend, it was here that Ram’s brother Lakshman shot an arrow into the ground creating a hole for the water […]

Lions Club Intnl Centenary Celebrations

The world’s largest and fastest growing service club, Lions Clubs International, organized another leg of its centenary celebrations, with a ‘Community Legacy Project’ of refurbishing Colaba Police Chowky at Gateway of India, on 7th June, 2017. Inaugurated by International President 2017-18, Lion Dr. Naresh Aggarwal, the project was coordinated by District Governor Elect Lion Pradip […]