આ ઘર પર કોઈ જ વાસ્તુદોષ પણ નથી અને વાસ્તુદોષ નિવારણની કોઈ આવશ્યકતા પણ નથી

એક વ્યક્તિએ વેપારમાં ઉન્નતિ થયા બાદ લંડનમાં જમીન લીધી ને સરસ બંગલો બનાવ્યો. જમીન પર પહેલેથી જ એક સરસ સ્વિમિંગ પુલ અને 100 વરસ જૂનું લિચીનું ઝાડ હતું. એ જગ્યા એમણે એ લિચીના ઝાડને કારણે જ લીધેલી, કારણકે એની પત્નીને લિચી ખુબ જ પ્રિય હતી. કેટલાક સમય પછી એમણે રિનોવેશનનું કામ કરવા ધાર્યું ત્યારે એમના […]

યઝદી એચ. દેસાઈને શ્રદ્ધાંજલિ

યઝદી દેસાઈ મૃત્યુ પામ્યા જેને સમુદાય, ધર્મ અને બપીપી. ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હતા – સારું કરવાની તેમની ખેવના તેમના જીવનને મીણબત્તીના બંને છેડાની જેમ સળગાવતી હતી. તેમણે તેમના જીવનના છેલ્લા બે દાયકા સમુદાયને સમર્પિત કર્યા હતા અને તેમના જુસ્સાએ તેમને માનસિક, ભાવનાત્મક અને શારીરિક રીતે ઝનૂની બનાવી દીધા હતા. ટ્રસ્ટી તરીકે અને બાદમાં બોમ્બે […]

સમુદાય યઝદી દેસાઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે

હિંમત અને પ્રામાણિકતાનો માણસ, એક પ્રબળ સાથીદાર, એક સાચો પારસી યઝદી અને મેં અલગ-અલગ વિચારધારાઓ સાથે શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ સમય જતાં, અમે એકબીજાને સાચા અર્થમાં માન આપવા અને પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. યઝદી હંમેશા તમામ અવરોધો સામે, જે સાચું હતું તેના માટે ઉભા રહ્યા. તે ખરેખર બહાદુર હતા તે વાતને આગળ ધપાવતા હતા અને તેના […]

બીપીપીના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ અને કમ્યુનિટી સર્વિસના દિગ્ગજ – યઝદી દેસાઈનું નિધન

2જી નવેમ્બર, 2021ના રોજ, બીપીપીના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ, યઝદી દેસાઈના અવસાનથી સમુદાયે તેના અગ્રણી રથેસ્ટાર્સમાંથી એક ગુમાવ્યો – એક વ્યક્તિ જેનું હૃદય સમુદાય માટે ખરેખર ધબકતું હતું… એક વ્યક્તિ જેણે તેના પ્રિય પારસી/ઈરાની જરથોસ્તીના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપી હતી. એક માણસ જેણે પોતાનું જીવન સમુદાયની અંદર અને તેની બહાર જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા કરવા માટે સમર્પિત કર્યું. ખરેખર […]

Caption This – 13th November

Calling all our readers to caption this picture! Winning Caption and Winner’s Name Will Be Published Next Week. Send in your captions at editor@parsi-times.com by 17th November 2021. WINNER: Karan: Why do you make stupid comments and create controversy? Kangana: How else would I stay relevant in this nepotistic film industry? Viraf P. Commissariat (Shelton, […]

NAMC Presents Global Humbandagi Led By Er. Zarrir Bhandara

On November 14, 2021, NAMC Institute of Zoroastrian Studies presents a global HumBandagi, which will be conducted online, by the renowned and much loved and respected, Mobed Er. Zarrir Bhandara, from ZAC (Zoroastrian Association of California) Atashkadeh. He will share unique insights into how the potency of prayers multiplies when said in a communal setting. […]

TechKnow With Tantra: Stretching Exercises at Home – Flexibility Training

This App helps reduce muscle tension, relieve pain and enhance your flexibility and range of motion. It is scientifically proved that regular stretching helps reduce muscle stiffness, release pain, improve flexibility and release stress. You can create your own stretching routine by mixing and matching the exercises, as per your convenience. For exercises which you […]